Suomalaisten työväentalojen edunvalvontaa hoitaa vuonna 1970 perustettu Suomen Työväentalojen liitto ry, johon vuoden 2015 alussa kuului 148 työväentalon tai muun kiinteistön/huoneiston omistavaa yhdistystä.

Liiton keskeisenä toiminta-ajatuksena ja tehtävänä on suomalaisten työväentalojen ja niitä edustavien eri tahojen ja toimijoiden tukeminen ja edunvalvonta.

Tätä tehtäväänsä liitto toteuttaa mm.

 • toimimalla yhdyssiteenä jäsenyhdistysten välillä
 • auttamalla jäseniä niiden omistamien työväentalojen ja muiden kiinteistöjen menestyksellisessä huoltamisessa
 • edistämällä työväentalojen asemaa ja etua sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että sosialidemokraattisessa liikkeessä
 • yhteistyöllä muiden seurantalojärjestöjen kanssa
 • vaikuttamalla keskeisesti vuotuisten seurantalojen korjausavustusten jakoon oikeudenmukaisella sekä tarpeet huomioivalla tavalla

STTL:n päätöksentekoelimiä ovat edustajakokous ja sen valitsema johtokunta, joka pyritään pitämään koko maan kattavana. Johtokunta mm. ohjeistaa liiton edustajan Seurantaloasiain neuvottelukunnassa, joka vuosittain jakaa taloille Opetus- ja kulttuuriministeriön korjausavustukset. Liitto järjestää itse tai osallistuu koulutustilaisuuksiin, joiden aiheina on taloudellinen toiminta ja verotus, kirjanpito ja tilintarkastus, kiinteistönhoito ja -hallinta, henkilöstökysymykset, tietotekniikka, yhdistystoiminta, huvitoiminta, talojen tulevaisuus ja ennen muuta talojen korjaustoiminta ja sen rahoitus.

Liitolla on pitkät perinteet yhteistyöstä nuorisoseurojen, maamiesseurojen, vasemmiston kansantalojen sekä pohjoismaisten työväentalojärjestöjen kanssa.

Yksityinen henkilö voi tukea työväentaloja mm. ohjaamalla merkkipäiväonnittelunsa KSR:n Työväentalorahastoon.

Liiton jäseneksi pääsee pyytämällä jäsenyyden hakulomakkeen joltain johtokunnan jäseneltä.

 • Uusimmat ajankohtaiset


 • Suomen Työväentalojen liitto ry

  c/o Haagan Ty
  Isonnevantie 41 liiketila 2
  00320 Helsinki

  puh. 050 5224 758
  tt.liitto@kolumbus.fi